praktisk_groen

For et lille barn er det en stor ting at starte i vuggestue. Der er mange nye indtryk at forholde sig til, og det kan man godt blive ekstra træt af. Derfor er det også vigtigt, at I ikke har alt for mange planer i indkøringsperioden.

Opstart og indkøring af nye børn

Når Jeres barn har fået plads i Nældebjerg, vil vi meget gerne have, at I ringer til os og aftaler et besøg, så vi kan aftale nærmere om indkøringsforløbet.

Indkøringen er på barnets præmisser og i barnets tempo. Dette betyder, at barnet beholder sin daglige rytme med hensyn til søvn og spisning, og så tilpasser vi indkøringen efter det. Her kan sagtens køres børn ind i middagsstunden, hvis det passer bedre. Der vil være en primær person, som tager imod Jer den første tid. Når barnet viser tillid og tryghed, bliver det langsomt overdraget til flere voksne. Vi bruger en del tid på at lære barnet og familien at kende. -og I lærer os at kende.

Når I føler Jer trygge ved os, er det meget lettere for barnet at blive tryg, og i sidste ende, at være her alene. Vi anbefaler, at de første besøg er sammen med mor og/eller far, og ”kun” en lille times tid. Herefter planlægges de kommende dage i samråd med barnets primær voksen.

Det er vigtigt, at I som forældre ALTID husker at sige farvel til Jeres barn. Også selvom barnet bliver ked af det. Vi skal nok passe godt på Jeres guldklump, og sender gerne en sms med godt nyt, og måske et lille billede, så I kan slappe af. Hvis barnet oplever mor/far pludselig er ”væk”, så kan det give grobund for usikkerhed hos barnet, som kan være meget svært at komme af med igen.

I Nældebjerg Børnegård har vi en forældrebetalt bleordning, så I slipper for at medbringe bleer hver dag. Beløbet kan oplyses i institutionen, og vil blive opkrævet sammen med forældretaksten en gang om måneden. Vi bruger Libero bleer i både vuggestuen og i børnehaven.

I Nældebjerg er vi bevidste om vores inde miljø, som betyder at vi altid følger miljøstyrelsens 10 råd om indeklima.

Åbningstider

  • Nældebjerg Børnegård åbner hver dag kl 6.30

  • Nældebjerg Børnegård lukker man-tors kl 17.00, fredag kl 16.15

Lukkedage

  • De 3 dage før påske

  • Fredag efter Kr. Himmelfart

  • Grundlovsdag

  • Mellem jul og nytår

kids

Aldersopdeling

Aldersopdeling i vuggestuen:
På Larvegruppen starter alle nye vuggestuebørn. Her er ca 20 børn og 5-6 voksne. Her er meget plads, så vi deler børnene i mindre grupper. Vi har fokus på omsorg og barnets behov. De ældste børn samles på en stue, som hedder Sommerfuglegruppen. Her er tilknyttet 2-3 voksne. Gruppen har som formål, at forberede børnene på det kommende børnehaveliv. Vi øver selvhjulpenhed, vente på tur, omsorg for hinanden samt gåture uden klapvogn. Gruppen har samarbejde med Frøstuen, så børnene kommer på besøg i børnehaven.

Aldersopdeling i børnehaven:
I børnehaven er børnene delt efter alder i gruppetiden, som er tidsrummet fra 9.30-12.30. Grupperne hedder: Frø, Spirer og Blomst. Vi har valgt at aldersopdele for bedst at kunne tilgodese barnets behov. Stuerne er indrettet med legetøj, bøger og spil efter alderen, som hører til. Når der skal planlægges aktiviteter og ture, er det målrettet den pågældende alder. Dette giver en pædagogisk tilfredshed hos personalet, da vi nemmere får set og hørt alle i gruppen. Hvert år den 1. april, siger vi farvel til de ældste, og så rykker spirer og frø børnene i samlet flok til næste stue. For at skabe tryghed for de små, har vi ”storevenner”. Når man starter i børnehaven, får man tildelt en ”storeven”, som er en af de ældste børn. Herved får vi skabt relationer mellem store og små. Når vi spiser eftermiddagsmad, er vi opdelt i 3 spisegrupper. Her sidder ”storevennen” sammen med sin ”lilleven”. De store hjælper de små med at pakke ud, og åbne det som kan være svært. Herved får vi de store til at føle sig værdifulde og de små får en tryghed ved de store. Vi opfordrer også de store til at hjælpe de små i løbet af dagen, hvis der skulle opstå en mulighed for det. De store tager det som oftest meget ansvarligt, og går op i det at have omsorg for en yngre.

Hvert år i september tager vi på koloni med de ældste børn i børnehaven. Vi er afsted fra onsdag til fredag. Det koster 400 kroner som dækker forplejning.