Søvnpolitik

Søvn er en meget stor del af barnets liv, det betyder at søvn er hjernens beskæftigelse de første leveår. Et barn på 2 år har sovet 9.500 timer, det svarer til 13 mdr.

Under søvn og ved uafbrudt søvn fremmes barnets udvikling, trivsel og sundhed. Under søvn bearbejder og systematiserer hjernen det lærte og oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker immunforsvaret.

Friske og veludviklede børn har større overskud, færre konflikter og er mere selvhjulpne, derfor prioriterer vi i Nældebjerg Børnegard at søvn er meget vigtig, og barnet skaI sove det som barnet har brug for.

 Fakta om børns søvn

 • De første 2 leveår er søvn den vigtigste aktivitet/beskæftigelse.

 • Børn skal lægges i seng, når de er friske, er de overtrætte kan de ikke falde i søvn.

 • Sengetid for børn mellem 1 og 6 år bør ligge mellem kl.18.30-19.15.

 • Søvn påvirker børns udvikling, bade fysisk, følelsesmæssigt, indlæringsmæssigt og socialt.

 • Sunde, glade, kvikke børn fås ved nok søvn.

 • Søvn skal ses som noget positivt og er lig med healing f.eks. ved sygdom.

 • Alle børn vågner i løbet af natten. Gennem en hel nattesøvn er der forskellige stadier deriblandt en meget let søvn med naturlige opvågninger. Nogle børn falder i søvn igen med det samme, mens andre har brug for hjælp til at falde i søvn igen.

 • En af de største stressfaktorer hos børn er for lidt søvn, samt det er med til at skabe konflikter med andre børn.

 • Søvn er et fysiologisk behov, børn sover, det de skal og skal ikke vækkes.

Børns søvnbehov

 • 6-12 måneder: 14-15 timer i døgnet.

 • 1-3 år: 12-14 timer i døgnet.

 • 3-6 år: 10-12 timer i døgnet.

Gode søvnvaner

 • Mørke er det vigtigste for barnet, nar det skal sove.

 • Mørke stimulerer vores søvnhormon.

 • Lys er ligeledes vigtigt når vi skal vågne.

 • Barnets søvnvindue er: kl.18.30-19.15. Det er vigtigt at barnet puttes i dette tidsrum, ellers vii det have svært ved at falde i søvn.