kids

Aldersopdeling

Aldersopdeling i vuggestuen:
På Larvegruppen starter alle nye vuggestuebørn. Her er ca 20 børn og 5-6 voksne. Her er meget plads, så vi deler børnene i mindre grupper. Vi har fokus på omsorg og barnets behov. De ældste børn samles på en stue, som hedder Sommerfuglegruppen. Her er tilknyttet 2-3 voksne. Gruppen har som formål, at forberede børnene på det kommende børnehaveliv. Vi øver selvhjulpenhed, vente på tur, omsorg for hinanden samt gåture uden klapvogn. Gruppen har samarbejde med Frøstuen, så børnene kommer på besøg i børnehaven.

Aldersopdeling i børnehaven:
I børnehaven er børnene delt efter alder i gruppetiden, som er tidsrummet fra 9.30-12.30. Grupperne hedder: Frø, Spirer og Blomst. Vi har valgt at aldersopdele for bedst at kunne tilgodese barnets behov. Stuerne er indrettet med legetøj, bøger og spil efter alderen, som hører til. Når der skal planlægges aktiviteter og ture, er det målrettet den pågældende alder. Dette giver en pædagogisk tilfredshed hos personalet, da vi nemmere får set og hørt alle i gruppen. Hvert år den 1. april, siger vi farvel til de ældste, og så rykker spirer og frø børnene i samlet flok til næste stue. For at skabe tryghed for de små, har vi ”storevenner”. Når man starter i børnehaven, får man tildelt en ”storeven”, som er en af de ældste børn. Herved får vi skabt relationer mellem store og små. Når vi spiser eftermiddagsmad, er vi opdelt i 3 spisegrupper. Her sidder ”storevennen” sammen med sin ”lilleven”. De store hjælper de små med at pakke ud, og åbne det som kan være svært. Herved får vi de store til at føle sig værdifulde og de små får en tryghed ved de store. Vi opfordrer også de store til at hjælpe de små i løbet af dagen, hvis der skulle opstå en mulighed for det. De store tager det som oftest meget ansvarligt, og går op i det at have omsorg for en yngre.

Hvert år i september tager vi på koloni med de ældste børn i børnehaven. Vi er afsted fra onsdag til fredag. Det koster 350 kroner som dækker forplejning.